Spremembe pri zbiranju prispevka za izobraževanje

E-pošta natisni PDF

Kot smo vas že obveščali, je bila v letu 2008 sprejeta nova Kolektivna pogodba in v skladu s tem uvedene spremembe, ki se nanašajo na pravno formalni status in delo dosedanjih skladov za izobraževanje.
Da bi lahko zagotovili nemoteno delo in poslanstvo izobraževanje delavcev in po novem delodajalcev kakor tudi samozaposlenih ter vsem uporabnikom storitev še naprej nudili subvencionirano izobraževanje, smo v okviru OOZB ustanovili enoto »Sklad za izobraževanje«, ki bo nadaljevala uspešno 30-letno tradicijo dosedanjega sklada in si prizadevala, da bi podjetniki in njihovi zaposleni z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ter usposabljanjem še naprej pridobivali temeljna, dopolnilna in funkcionalna znanja in bili usposobljeni za strokovno ter varno opravljanje del in nalog v svojih obratovalnicah, kakor tudi za razvijanje in bogatenje splošne kulturne ravni.

Potrudili smo se, da je s tem nastalo za uporabnike kar najmanj sprememb, tako z vidika vplačevanja prispevka, kot z vidika koriščenja subvencioniranega izobraževanja.
Torej, od 1.1.2009 se v skladu statutom in s sklepom skupščine OOZ Brežice, prispevek za izobraževanje, ki ga lahko po novem S.P.-ji in D.O.O.-ji, člani OOZ Brežice, odvajajo za svoje zaposlene po novem pa lahko tudi zase, in sicer v višini 1% od minimalne bruto plače v RS, na TRR enote v okviru OOZB, ki se imenuje Sklad za izobraževanje. Prispevek nakažete tako kot do sedaj ob izplačilu plače.
Pravice oseb, za katere se bo vplačeval prispevek in bodo uporabniki storitev subvencioniranega izobraževanja, so ostale glede na dosedanjo prakso vsebinsko večinoma nespremenjene in bodo tako kot do sedaj določene v Pravilniku o izobraževanju in koriščenju sredstev Sklada za izobraževanje.

In če še enkrat povzamemo BISTVENE SPREMEMBE oz. NOVOSTI:

PREJ OD 1.1.2009
Prispevek za izobraževanje so odvajali v skladu s Kolektivno pogodbo S.P.-ji – delodajalci samo za svoje zaposlene Prispevek za izobraževanje lahko odvajajo vsi člani OOZ Brežice, in sicer zase ter za svoje zaposlene v skladu s sklepom skupščine OOZB
Prispevek se je nakazoval pravni osebi:
Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. Brežice
Prispevek se nakazuje enoti v okviru OOZB: Sklad za izobraževanje
Višina mesečnega prispevka na osebo je znašala 1% od bruto OD zaposlenega Višina mesečnega prispevka na osebo je 1% OD MINIMALNE BRUTO PLAČE v RS
Št. TRR je bila: 02373-0018606858 Št. TRR je:03157-1000000377
Namen nakazila je bil: prispevek za izobraževanje delavcev za mesec xx (xx delavcev) Namen nakazila je: prispevek za izobraţevanje za mesec xx (xx oseb)
Zbrana sredstva so koristili bodisi delodajalci ali zaposleni, za izobraževanje zaposlenega za katerega je delodajalec odvajal prispevek Zbrana sredstva bodo koristili lahko vsi, za katere se bo odvajal prispevek (delodajalci, zaposleni, samozaposleni)

Vse ostale informacije (o programih, pogojih in višini kritja stroškov izobraţevanje in usposabljanja za osebe, za katere se odvaja prispevek) dobite v pisarni zbornice, pri strokovni sodelavki Slavici Kostevc, po telefonu na št. 49-92-279 oz. e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Prijava

Iskanje

Dobrodošli na uradni strani OOZ Brežice

V zbornici je združenih več kot 500 članov iz sedmih sekcij, v okvirju katerih so organizirana redna izobraževanja, delavnice in posvetovanja. Članom nudimo tudi pomoč in podporo, ter izvajamo storitve e-Vem točke, ter skrbimo tudi za medsebojno druženje in sodelovanje.

© 2011 Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice | telefon: 07 499 22 70 | natasa.bogovic@ozs.si
Izdelava spletnih strani: Modra Ideja