Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

E-pošta natisni PDF

Na spletnem portalu OZS lahko najdete članek s podrobnejšimi informacijami, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Članek: Sprememba pravil gotovinskega plačevanja

Določbe spremenjenega pravilnika začnejo veljati 15. dan po objavi tega pravilnika in sicer 27. 12. 2011. Predvsem je veliko vprašanj na tematiko znižanja vrednosti praga gotovinskih plačil dobav blaga in storitev med gospodarskimi subjekti, ki po novem ne bo več 420 EUR ampak največ 50 EUR. Ker gre za zelo hitro sprejete spremembe in ker razlogov za spremembe ne poznamo smo na OZS pripravili dopis za Ministrstvo za finance, v katerem izražamo nestrinjanje s spremembami in pozivamo k proučitvi možnost za zadržanje izvajanja pravilnika.

 

SAZAS

E-pošta natisni PDF

Sodni mlini vendarle meljejo in rešujejo zadeve (tudi) v našo korist. Znova dobra novica v okviru problematike SAZAS.

Vrhovno sodišče RS je izdalo sodbo, s katero je potrdilo pravilnost stališča OZS, da so naši člani vse od leta 1998 dolžni plačevati nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja SAZAS kot so določena v Tarifnem delu Pravilnika SAZAS-a iz leta 1998 in ne kot so določena v Pravilniku iz leta 2006. V skladu z navedeno sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 160/2011, datirano 15.9.2011, tarifa iz leta 2006 ni bila pravilno sprejeta in zato ne more imeti pravne veljave, s tem pa ni prišlo do spremembe tarife iz leta 1998.

Zahvaljujemo se vsem članom, ki so nam zaupali in sledili našim predlogom/navodilom, da naj ne plačujejo SAZAS-u po tarifi 2006, ter tako zavračajo plačila, ki presegajo nadomestila po tarifi 1998. Številni so se morali zato soočati z različnimi pritiski, izsiljevanji, skrbmi in obveznostmi, a vendar so nam, kot zgoraj navedeno, upravičeno zaupali in nas podprli v tej akciji. Vsem tem gre velika zahvala.

Zavedati pa se moramo, da tarifa iz leta 1998 ne bo obstala v nedogled. Veljavna zakonodaja nudi SAZASu možnost veljavnega dviga tarif. V skladu s tem se moramo zavedati, da bomo s SAZAS-om morali skleniti sporazum o novih tarifah in pri tem izpogajati čim ugodnejše pogoje.

Morda se bodo v praksi pojavile še kakšne težave glede uveljavljanja tarife 1998, torej, da bo SAZAS še poskusil z računi in opomini izsiljevati plačilo po tarifi 2006, vendar se člani temu lahko uprejo. Če se tovrstni problemi tako še pojavijo in jih člani sami ne bodo zmogli rešiti, jim je OZS na voljo za pomoč.

V prilogi vam pošiljam še dopolnjen vzorec odgovora na opomin SAZAS-a. Glede na klice naših članov in nekaterih OOZ-jev, namreč, ugotavljam, da je v zadnjih dneh SAZAS ponovno množično razposlal opomine pred tožbo tistim, ki plačujejo po stari in ne novi tarifi.

Priložen vzorec je dopolnjen z argumentom, ki se nanaša na odločitev Vrhovnega sodišča, ter se ga uporablja zgolj na primere, ko član redno plačuje nadomestila SAZASu, vendar po t.i. stari in ne t.i. novi tarifi.

Takšni člani, ki so znova dobili opomin SAZAS-a, lahko pošljejo odgovor SAZASu, kot ga prilagam. Glede na odločitev Vrhovnega sodišča so sedaj res »na varni strani«, ko plačujejo po tarifi 1998.

 Odgovor_na_opomin_-_SAZAS_-_po_odlocbi_Vrhovnega_sodisca.doc 

 

Nastaja spletno izložbeno okno slovenske obrti in podjetništva

E-pošta natisni PDF

Spletni katalog članov OZS – Moj Obrtnik, je od 9. septembra dalje dostopen slovenski in svetovni javnosti. V njem so predstavljeni vsi slovenski obrtniki in podjetniki z osnovnimi informacijami in interaktivnim zemljevidom, kje se nahajajo. Obrtniki lahko svojo predstavitev brezplačno tudi sami dopolnjujejo z dodatnimi poslovalnicami, s krajšim opisom dejavnosti, ponudbo izdelkov in storitev ter slikovnim gradivom. V povezavi s katalogom članov je OZS razvila tudi mobilno aplikacijo, torej uporabo kataloga na mobilnih »pametnih« telefonih. To je za širšo javnost pomembna novost, saj bodo lahko s pomočjo spletnega kataloga ali s pomočjo telefona našli obrtnike in podjetnike iz Obrtnega registra na enostaven in hiter način. Bistvo mobilne aplikacije je namreč lokacijska vezanost, kar pomeni, da uporabnik ob iskanju ponudnika določenega izdelka ali storitve, dobi rezultate svojega iskanja razvrščene glede na oddaljenost od svoje trenutne lokacije. Poleg tega lahko neposredno iz aplikacije tudi kliče.

Podpredsednik OZS in predsednik Upravnega odbora OZS Štefan Grosar je na predstavitvi spletnega kataloga članov OZS ter 1. Virtualnega obrtnega sejma dejal, »da je novi portal OZS drevo, ki raste in v resnici ne vemo, kaj vse se bo še razvilo na tem področju. Nova tehnologija nam daje veliko možnosti in veseli me, da smo stopili korak naprej in za naše člane začeli uporabljati del teh novosti.«

Virtualni obrtni sejem (VOS) obrtnikom in podjetnikom omogoča, da se lahko predstavijo večji in geografsko neomejeni skupini. Obiskovalci si lahko ogledujejo in prenašajo elektronske vsebine, kjerkoli in kadarkoli, vsem skupaj pa bo VOS omogočil prihranek denarja in časa. Obiskovalec Virtualnega obrtnega sejma se lahko sprehodi  med stojnicami, pregleduje gradivo razstavljavcev, video predstavitve, z njimi lahko klepeta in shrani zanimive vsebine v svoj e-kovček. Pridruži se lahko pogovoru na okrogli mizi in preizkusi orodja za mreženje, kot je klepetalnica. Prednost virtualnega dogodka je do 90-odstoten prihranek sredstev v primerjavi z organizacijo običajnega dogodka. Na ta način bo OZS v času večjih sejmov svojim članom in obiskovalcem ponudila dodatno izkušnjo, ki omogoča obisk potencialnim obiskovalcem, ki se zaradi različnih razlogov fizičnega dogodka sicer ne bi udeležili.

http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%c5%a1%c4%8de/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/190/Default.aspx

 

Novi način plačevanja davkov in prispevkov po 01.10.2011

E-pošta natisni PDF

Obveščamo vas, da je prispevek z vsebino o novem načinu plačevanja davkov in prispevkov po 01.10.2011 objavljen na novi spletni strani oz. na spodnji povezavi:

http://www.ozs.si/Začlane/Svetovalnicenter/Aktualno/Podrobnostnovice/tabid/256/ArticleId/215/Default.aspx

V prispevku boste našli tudi članek svetovalke Janje Perme iz aprilske številke Obrtnikovega svetovalca - na koncu članka so zelo uporabni praktični primeri novega načina plačila dajatev.

 


Stran 2 od 2

Prijava

Iskanje

Dobrodošli na uradni strani OOZ Brežice

V zbornici je združenih več kot 500 članov iz sedmih sekcij, v okvirju katerih so organizirana redna izobraževanja, delavnice in posvetovanja. Članom nudimo tudi pomoč in podporo, ter izvajamo storitve e-Vem točke, ter skrbimo tudi za medsebojno druženje in sodelovanje.

© 2011 Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice | telefon: 07 499 22 70 | natasa.bogovic@ozs.si
Izdelava spletnih strani: Modra Ideja