SAZAS

E-pošta natisni PDF

Sodni mlini vendarle meljejo in rešujejo zadeve (tudi) v našo korist. Znova dobra novica v okviru problematike SAZAS.

Vrhovno sodišče RS je izdalo sodbo, s katero je potrdilo pravilnost stališča OZS, da so naši člani vse od leta 1998 dolžni plačevati nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja SAZAS kot so določena v Tarifnem delu Pravilnika SAZAS-a iz leta 1998 in ne kot so določena v Pravilniku iz leta 2006. V skladu z navedeno sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 160/2011, datirano 15.9.2011, tarifa iz leta 2006 ni bila pravilno sprejeta in zato ne more imeti pravne veljave, s tem pa ni prišlo do spremembe tarife iz leta 1998.

Zahvaljujemo se vsem članom, ki so nam zaupali in sledili našim predlogom/navodilom, da naj ne plačujejo SAZAS-u po tarifi 2006, ter tako zavračajo plačila, ki presegajo nadomestila po tarifi 1998. Številni so se morali zato soočati z različnimi pritiski, izsiljevanji, skrbmi in obveznostmi, a vendar so nam, kot zgoraj navedeno, upravičeno zaupali in nas podprli v tej akciji. Vsem tem gre velika zahvala.

Zavedati pa se moramo, da tarifa iz leta 1998 ne bo obstala v nedogled. Veljavna zakonodaja nudi SAZASu možnost veljavnega dviga tarif. V skladu s tem se moramo zavedati, da bomo s SAZAS-om morali skleniti sporazum o novih tarifah in pri tem izpogajati čim ugodnejše pogoje.

Morda se bodo v praksi pojavile še kakšne težave glede uveljavljanja tarife 1998, torej, da bo SAZAS še poskusil z računi in opomini izsiljevati plačilo po tarifi 2006, vendar se člani temu lahko uprejo. Če se tovrstni problemi tako še pojavijo in jih člani sami ne bodo zmogli rešiti, jim je OZS na voljo za pomoč.

V prilogi vam pošiljam še dopolnjen vzorec odgovora na opomin SAZAS-a. Glede na klice naših članov in nekaterih OOZ-jev, namreč, ugotavljam, da je v zadnjih dneh SAZAS ponovno množično razposlal opomine pred tožbo tistim, ki plačujejo po stari in ne novi tarifi.

Priložen vzorec je dopolnjen z argumentom, ki se nanaša na odločitev Vrhovnega sodišča, ter se ga uporablja zgolj na primere, ko član redno plačuje nadomestila SAZASu, vendar po t.i. stari in ne t.i. novi tarifi.

Takšni člani, ki so znova dobili opomin SAZAS-a, lahko pošljejo odgovor SAZASu, kot ga prilagam. Glede na odločitev Vrhovnega sodišča so sedaj res »na varni strani«, ko plačujejo po tarifi 1998.

 Odgovor_na_opomin_-_SAZAS_-_po_odlocbi_Vrhovnega_sodisca.doc 

 

Prijava

Iskanje

Dobrodošli na uradni strani OOZ Brežice

V zbornici je združenih več kot 500 članov iz sedmih sekcij, v okvirju katerih so organizirana redna izobraževanja, delavnice in posvetovanja. Članom nudimo tudi pomoč in podporo, ter izvajamo storitve e-Vem točke, ter skrbimo tudi za medsebojno druženje in sodelovanje.

© 2011 Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice | telefon: 07 499 22 70 | natasa.bogovic@ozs.si
Izdelava spletnih strani: Modra Ideja