SKUPŠČINA OOZ BREŽICE

Petek, 09 Marec 2012 09:19
natisni

V sredo 07.03.2012 je potekala 3. seja skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice. Obravnavali in potrdili so Poročilo o delu za leto 2011, finančni plan 2011 in poročilo Nadzornega odbora OOZ Brežice. Sledila je obravnava in potrditev progama dela in finančnega plana za leto 2012.
Na koncu so razpravljali tudi o različnih perečih problemih obrtnikov.